Kancelaria Notarialna Michał Mieloch - Notariusz w Ełku

Notariusz dba o należyte zabezpieczenie praw i interesów stron umowy oraz udziela im niezbędnych wyjaśnień. W kancelarii można dokonać m.in. następujących czynności notarialnych: - kupić, sprzedać nieruchomość sporządzając umowę sprzedaży, umowę przedwstępną. - sporządzić umowę darowizny, dożywocia, zamiany, zniesienia współwłasności. - załatwić sprawy spadkowe sporządzając akt poświadczenia dziedziczenia, testament, testament z zapisem windykacyjnym, oświadczenie o odrzuceniu spadku, umowę o dział spadku - poświadczyć własnoręczność podpisu lub zgodność odpisu z okazanym dokumentem - sporządzić lub zmienić umowę spółki - udzielić pełnomocnictwa - spisać protokoły, intercyzę - ustanowić hipotekę, służebność. - złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej. - poddać się egzekucji z aktu notarialnego, w tym z najmu okazjonalnego Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego zależą od rodzaju czynności. Zapraszam do kontaktu z kancelarią

Cennik kosztów notarialnych

Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju czynności notarialnych. W przypadku nieruchomości zależą od jej wartości i są ustalane indywidualnie. Do stawek taksy notarialnej należy doliczyć podatek VAT. Dodatkowo zależnie od rodzaju czynności notariusz pobiera opłaty sądowe, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych. Zapraszam do kontaktu z kancelarią. Przykładowe ceny czynności. - poświadczenie podpisu na przygotowanym przez klienta dokumencie - 24,60 zł - poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem - 7,38 zł za stronę. - pełnomocnictwo do nabycia, zbycia nieruchomości + 1 wypis - 137,76 zł. - W Kancelarii można płacić kartą

Oferta

Ełk, ulica Armii Krajowej nr 56/5

Kancelaria położona jest na parterze budynku przy ulicy Armii Krajowej nr 56/5. Jest to pierwszy budynek po lewej, idąc od strony dworca PKP. Wejście do budynku znajduje się naprzeciwko Przychodni Lekarzy Specjalistów Optima Ełk. Kancelaria znajduje się na wprost wejścia, na końcu korytarza, obok Agencji Reklamy i Nieruchomości 'SCORPION'

Notariusz w Ełku

przepisz kod z obrazka
Adres
KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ MIELOCH - NOTARIUSZ
ul. Armii Krajowej 56/5
19-300 Ełk
E-mail
biuro@notariuszelk.pl
Telefon
+48 720 702 426
NIP
8481669286