Kancelaria Notarialna Michał Mieloch - Notariusz w Ełku

Notariusz dba o należyte zabezpieczenie praw i interesów stron umowy oraz udziela im niezbędnych wyjaśnień. W kancelarii można dokonać m.in. następujących czynności notarialnych: - kupić, sprzedać nieruchomość sporządzając umowę sprzedaży, umowę przedwstępną. - sporządzić umowę darowizny, dożywocia, zamiany, zniesienia współwłasności. - załatwić sprawy spadkowe sporządzając akt poświadczenia dziedziczenia, testament, testament z zapisem windykacyjnym, oświadczenie o odrzuceniu spadku, umowę o dział spadku - poświadczyć własnoręczność podpisu lub zgodność odpisu z okazanym dokumentem - sporządzić lub zmienić umowę spółki - udzielić pełnomocnictwa - spisać protokoły, intercyzę - ustanowić hipotekę, służebność. - złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej. - poddać się egzekucji z aktu notarialnego, w tym z najmu okazjonalnego Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego zależą od rodzaju czynności. Zapraszam do kontaktu z kancelarią

Cennik kosztów notarialnych

Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju czynności notarialnych. W przypadku nieruchomości zależą od jej wartości i są ustalane indywidualnie. Do stawek taksy notarialnej należy doliczyć podatek VAT. Dodatkowo zależnie od rodzaju czynności notariusz pobiera opłaty sądowe, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych. Zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Oferta

Ełk, ulica Armii Krajowej nr 56/5

Kancelaria położona jest na parterze budynku przy ulicy Armii Krajowej nr 56/5.

Notariusz w Ełku

przepisz kod z obrazka
Adres
KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ MIELOCH - NOTARIUSZ
ul. Armii Krajowej 56/5
19-300 Ełk
E-mail
biuro@notariuszelk.pl
Telefon
+48 720 702 426
NIP
8481669286